St Mary's Church in Coity
The Six Bells Pub in Coity
Coity Castle
Litchard Mission Church
The Red Dragon Pub in Litchard

Welcome to Coity Higher Community Council

The Community Council consists of 13 Members who are elected every 5 years, and represent three wards within the Bridgend area. They are Coity, Litchard and Pendre.

The Community Council employs two part-time staff; a Clerk/Responsible Financial Officer, and an Assistant Clerk./Finance Officer. The Council meets every second Thursday of the month at 7.00 pm at Litchard Primary School, Garfield Avenue, Litchard and via Zoom (Covid guidelines allowing), with the exception of the month of August (see the list on our agendas page)


Croeso I Gyngor Cymunedol Coety Uchaf

Mae’r Cyngor yn cynnwys 13 aelod sy’n cael eu hethol bob 5 blynedd, ac yn cynrychioli 3 ward o fewn ardal Penybont ar Ogwr – Coety, Llidiard a Phendre.

Mae’r Cyngor yn cyfologi dau aelod o staff rhan-amser – Clerk/Swyddog Ariannol a Chlerc Cynorthwyol.

Mae’r Cyngor yn cyfarfod ar yr ail ddydd Iau ym mhob mis ac eithrio mis Awst am 7.00 y nos yn Ysgol Gynradd Llidiard, Rhodfa Garfield, Llidiard.